Extramural

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Перелік контрольних питань «Анатомія людини та фізіологія», «Фізіологія з основами анатомії людини»

(Фармація (5,5, 4,5, ДВО, мед), ТПКЗ (5,5, 4,5, ДВО, мед), ІФ, ТФП)

Перелік_питань_з_анатомії_та_фізіології (*.pdf)

 

 1. Будова та функції мембран.
 2. Види мембранних білків.
 3. Типи транспорту речовин через мембрану.
 4. Класифікація нервової системи.
 5. Нейрон – структурна одиниця нервової системи. Будова нейрона.
 6. Функції нервової системи.
 7. Рефлекс. Визначення, класифікація.
 8. Рефлекторна дуга. Будова, функції компонентів.
 9. Поняття про вегетативну(автономну) нервову систему.
 10. Будова та функції симпатичного відділу вегетативної нервової системи.
 11.  Будова та функції парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи
 12. Будова та функції кори великих півкуль головного мозку.
 13. Поняття про умовний рефлекс. Порівняння з безумовним.
 14. Типи вищої нервової діяльності.
 15. Спеціальні типи вищої нервової діяльності людини.
 16. Залози організму, класифікація.
 17. Функції ендокринних залоз.
 18. Поняття про гормони.
 19. Поняття про тканинні гормони. Функції, приклади.
 20. Склад крові
 21. Функції крові.
 22. Формені елементи крові.
 23. Формені елементи: еритроцити. Кількість, функції.
 24. Формені елементи: лейкоцити. Кількість, функції.
 25. Формені елементи: тромбоцити. Кількість, функції.
 26. Будова серця.
 27. Шари, клапани, камери серця.
 28. Види кровоносних судин.
 29. Будова артерій, вен, капілярів.
 30. Велике коло кровообігу
 31. Мале коло кровообігу.
 32. Будова системи дихання: повітряносних шляхів, легенів.
 33. Функції системи дихання.
 34. Травлення: значення, основні процеси
 35. Функції травної системи
 36. Будова кишково-шлункового тракту
 37. Травні залози, функції.
 38. Травні соки, функції.
 39. Поняття про систему виділення: значення.
 40. Поняття про систему виділення: органи, функції.
 41. Будова нирки: кіркова речовина.
 42. Будова нирки: мозкова речовина.
 43. Кровопостачання нирки.
 44. Нефрон-структурна та функціональна одиниця нирки: відділи, кровопостачання
 45. Процеси сечоутворення
 46. Обмін речовин, значення.
 47. Обмін білків.
 48. Обмін вуглеводів.
 49. Обмін ліпідів.
 50. Обмін води та мінеральних речовин.

 

Перелік контрольних питань з дисциплін:

«Фізіології», «Нормальна фізіологія», «Фізіологія людини»

для спеціальностей: КФ (4,5; 4,5 мед; 5,5), БТ

Перелік_контрольних_питань_з_дисциплін_Фізіологія (*.pdf)

                                                              

 1. Функції мембран.
 2. Види мембранних білків.
 3. Типи транспорту речовин через мембрану.
 4. Значення нервової системи.
 5. Нейрон – структурна одиниця нервової системи. Функції нейрона.
 6. Функції нервової системи.
 7. Рефлекс. Визначення, класифікація.
 8. Рефлекторна дуга. Функції компонентів.
 9. Поняття про вегетативну(автономну) нервову систему.
 10. Функції симпатичного відділу вегетативної нервової системи.
 11.  Функції парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи
 12. Функції кори великих півкуль головного мозку.
 13. Поняття про умовний рефлекс.
 14. Порівняння умовних з безумовними рефексів.
 15. Типи вищої нервової діяльності.
 16. Спеціальні типи вищої нервової діяльності людини.
 17. Залози організму, класифікація.
 18. Функції ендокринних залоз.
 19. Поняття про гормони.
 20. Поняття про тканинні гормони. Функції, приклади.
 21. Функції крові.
 22. Формені елементи крові.
 23. Формені елементи: еритроцити. Кількість, функції.
 24. Формені елементи: лейкоцити. Кількість, функції.
 25. Формені елементи: тромбоцити. Кількість, функції.
 26. Шари, клапани, камери серця: фізіологічне значення.
 27. Види кровоносних судин.
 28. Фізіологічне значення артерій, вен, капілярів.
 29. Велике коло кровообігу: фізіологічне значення.
 30. Мале коло кровообігу: фізіологічне значення.
 31. Фізіологічне значення системи дихання: повітряносних шляхів, легенів.
 32. Функції системи дихання.
 33. Травлення: значення,
 34. Основні процеси травлення.
 35. Функції травної системи.
 36. Фізіологічне значення кишково-шлункового тракту
 37. Травні залози, функції.
 38. Травні соки, функції.
 39. Поняття про систему виділення: значення.
 40. Поняття про систему виділення: органи, функції.
 41. Фізіологічне значення нирки: кіркова речовина.
 42. Фізіологічне значення нирки: мозкова речовина.
 43. Кровопостачання нирки.
 44. Нефрон-структурна та функціональна одиниця нирки: відділи, кровопостачання.
 45. Процеси сечоутворення
 46. Обмін речовин, значення.
 47. Обмін білків.
 48. Обмін вуглеводів.
 49. Обмін ліпідів.
 50. Обмін води та мінеральних речовин.

 

 

       

Перелік питань з дисципліни:

 «Анатомія людини та основи гістології»

для спеціальностей:

КФ (4,5; 4,5 мед; 5,5)

Перелік_питань_з_анатомії_з_основами_гістології (*.pdf)

1. Частини і основні ділянки тіла людини. Орієнтовні площини, вісі, лінії.

2. Скелет, його значення, відділи. Будова кістки як органа. Хімічний склад і властивості кісток.

3. Основні типи і види сполучень кісток. Суглоби, основні та допоміжні елементи, види,

особливості рухів в суглобах.

4. Скелет голови – череп: відділи, кістки, що їх складають.

5. З’єднання кісток черепа.

6. Скелет тулуба, хребтовий стовп, сполучення хребців.

7. Грудна клітка; кістки що її утворюють; з’єднання кісток.

8. Скелет верхньої кінцівки. Кістки поясу верхньої кінцівки та їх сполучення.

9. Кістки скелету вільної верхньої кінцівки та їх сполучення.

10. Скелет нижньої кінцівки. Кістки та сполучення кісток таза. Таз в цілому.

11. Кістки вільної частини нижньої кінцівки , їх сполучення.

12. Типи м’язів їх розташування в організмі. Основні властивості скелетних і гладких м’язів.

13. Мімічні та жувальні м’язи, їх будова, функції.

14. Поверхневі та глибокі м’язи шиї.

15. Поверхневі та глибокі м’язи грудей.

16. Поверхневі та глибокі м’язи спини.

17. М’язи живота. Слабкі місця стінок живота та їх практичне значення.

18. М’язи верхньої кінцівки, їх класифікація, функції.

19. М’язи нижньої кінцівки, їх класифікація, функції.

20. Органи травлення, їх морфо-функціональна характеристика.

21. Порожнина рота, її стінки та відділи. Зів, мигдалики.

22. Зуби, їх будова, кількість молочних та постійних зубів. Зубна формула.

23. Язик, будова, функції. Слинні залози, класифікація, будова, розміщення.

24. Глотка, її частини, стінки, сполучення. Лімфоїдне кільце глотки.

25. Стравохід, його відділи, будова, топографія.

26. Шлунок: топографія, будова стінок. Травлення у шлунку.

27. Тонка кишка: частини розташування, будова. Травлення в тонкій кишці.

28. Товста кишка: частини, розташування, будова. Травлення в товстій кишці.

29. Печінка, внутрішньо-печінкові та позапечінкові жовчні шляхи. Жовчний міхур.

30. Підшлункова залоза: топографія, будова. Функції підшлункової залози.

31. Очеревина, її листки, сальники, брижі, зв’язки. Порожнина очеревини.

32. Органи дихання, їх морфо-функціональна характеристика.

33. Порожнина носа, будова, функція.

34. Гортань, трахея, бронхи: топографія, будова, функції.

35. Легені, топографія, будова. Плевра, листки, порожнина плеври.

36. Огляд сечових органів. Нирки: топографія, зовнішня та внутрішня будова.

37. Сечовід, сечовий міхур сечівник.

38. Чоловічі статеві органи: розташування, будова, функції.

39. Жіночі статеві органи: розташування, будова, функції.

40. Ендокринні залози. Гормони. Будова та функція щитоподібної, прищитоподібної та загрудинної залоз.

41. Надниркові залози. Гіпофіз, епіфіз: будова та функції. Ендокринна функція статевих залоз.

42. Серце: топографія, зовнішня та внутрішня будова. Кровопостачання серця.

43. Будова стінки серця. Провідна система.

44. Велике і мале кола кровообігу.

45. Аорта, висхідна частина, дуга аорти їх гілки: сонні артерії та підключичні артерії їх гілки і зони кровопостачання.

46. Кровопостачання головного мозку.

47. Артерії верхньої кінцівки.

48. Низхідна аорта: грудна її гілки та зони кровопостачання.

49. Черевна частина аорти, її гілки та зони кровопостачання.

50. Артерії нижніх кінцівок.

51. Вени великого кола кровообігу. Система верхньої порожнистої вени.

52. Система нижньої порожнистої вени. Ворітна вена її значення.

53. Лімфатична система: лімфатичні капіляри, судини, вузли, стовпи та протоки.

54. Кровотворні органи. Поняття про імунну систему: центральні та периферичні органи імунної системи.

55. Загальні дані про будову та функцію нервової системи. Нейронна теорія будови нервової системи.

56. Спинний мозок: топографія, форма, зовнішня будова.

57. Внутрішня будова спинного мозку: ядра та нервові шляхи.

58. Головний мозок: відділи. Мозковий стовбур.

59. Довгастий мозок. Зовнішня та внутрішня будова. Ядра, функціональні центри довгастого мозку.

60. Задній мозок. Міст, будова, центри. Мозочок зовнішня та внутрішня будова, функції. IV шлуночок.

61. Середній мозок. Зовнішня та внутрішня будова. Ядра, біла речовина. Водопровід мозку.

62. Проміжний мозок його відділи, будова, функції. III шлуночок.

63. Кінцевий мозок: півкулі їх будова, частки. Базальні ядра, біла речовина, бічні шлуночки.

64. Кора півкуль, особливості будови. Функціональне значення окремих зон кори.

65. Оболонки головного та спинного мозку.

66. Спинномозкові нерви. Їх утворення, гілки.

67. Шийне сплетення: гілки, ділянки іннервації.

68. Плечове сплетення: топографія, гілки, іннервація. Грудні спинномозкові нерви.

69. Поперекове сплетення: топографія, гілки, зони іннервації. Крижове сплетення, гілки, зони іннервації.

70. Черепні нерви, кількість, склад, ядра, гілки, ділянки іннервації.

71. Симпатична частина автономної нервової системи симпатичні центри, стовбури, сплетення. Особливості впливу на функції організму.

72. Парасимпатична частина автономної нервової системи. В склад яких нервів входять парасимпатичні волокна, їх ядра, вузли, особливості впливу на функції.

73. Поняття про аналізатори. Шкіра, будова. Шкіра як рецепторне поле. Види рецепторів шкіри.

74. Орган нюху та смаку; в склад яких нервів входять смакові волокна.

75. Орган зору. Очне яблуко. Додаткові органи ока.

76. Зоровий аналізатор. Оптична система ока.

77. Присінково-завитковий орган. Будова зовнішнього, середнього та внутрішнього вуха.

78. Слуховий аналізатор. Проведення та сприймання звукових коливань. Кірковий кінець аналізатора.

79. Присінковий аналізатор, будова, механізм сприйняття положення у просторі.

 

      

Критерії оцінювання контрольних робіт за кредитно-модульною системою.

Кількість балів

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

оцінка

залік

30

A

відмінно

 

 

зараховано

26

B

добре

22

C

18

D

задовільно

 

 

Критерии оценки контрольных работ по кредитно-модульной системе.

Количество баллов

Оценка ECTS

Оценка по национальной шкале

оценка

зачет

30

A

отлично

 

зачтено

26

B

Хорошо

22

C

18

D

удовлетворительно

 

Print Friendly, PDF & Email