Наукова діяльність

Наукові напрямки.

 Традиційні наукові напрямки: доклінічні дослідження субстанцій рослинного та синтетичного походження, лікарських форм. Пріоритетним напрямком наукових досліджень співробітників кафедри є вивчення лікарських препаратів, що впливають на метаболічні процеси в організмі, на шлунково-кишковий тракт та мають гепатопротекторну, протизапальну, репаративну, цукрознижуючу та антикоагулянтну дію. За ціми напрямками на кафедрі проводились доклінічні дослідження наступних фармацевтичних препаратів – адіахрому (гіпоглікемічний препарат), ріфлану (40% настойка з листя смородини черної), рібіфлану (70% настойка з листя смородини черної), апівену (таблетки для электрофорезу на основі бджолиної отрути), екстракту з кори осики (протизапальний засіб), «Евкаболу» (гідрофільний екстракт листа евкаліпту), ліпофільного екстракту сої, мазі Гексафен, супозіторіїв на основі водного екстракту з шишок хмелю (ЕШХ), гідрофільного екстракту сої, екстракту листків кукурудзи, похідних N-R-антранілових кислот, нової мазі ліпофільного комплексу із кори осики, екстракту з листя хмелю звичайного, нового синтетичного похідного бензопірану, нових комбінованих супозироріїв «Клімедекс», рослинних комплексів на основі сої та люцерни за результатами яких було захищено понад 30 кандидадських та докторських дисертацій. На стадії промислового випуску знаходяться препарати гліфазин (гіпоглікемічний препарат з квасолі), БАД на основі росторопши та настойка з листя ореху грецького.

У період з 2001 по 2012 роки були захищені кандидатські дисертації:

 1.     Ступакова О.А. Тема: «Исследование механизмов действия рифлана – потенциального средства для лечения воспалительных заболеваний кишечника» (2001, переатестація 2009).
 2.     Яценко О.Ю. «Вивчення фармакологічної активності рібіфлану при запальних захворюваннях печінки й кишечнику» (2002).
 3.     Садек Омар Рашид Тема: «Изучение фармакологической активности и безопасности адиахрома» (2003).
 4.     Сербіна Н.А. Тема: «Противоязвенная активность и некеоторые стороны механизма действия фитопрепарата альтан» (2004).
 5.     Должикова О.В. Тема: «Антикоагулянтна активність таблеток на основі бджолиної отрути – «Апівен» (2006).
 6.     Мудрик І.М. Тема: «Експериментальне обгрунтування доцільності використання гідрофільного екстракту листа евкаліпту з протизапальними властивостями при проктитах» (2008).
 7.     Хасан Алі Діб Хіжазі Тема: «Експериментальне фармакологічне дослідження ліпофільного екстракта сої і мазі гексафен» (2008).
 8.     Шаталова О.М. Тема: «Анаболічна дія гідрофільного екстракту з трави сої» (2008).
 9.     Уланова В.А. Тема: «Експериментальне обґрунтування доцільності створення лікарського засобу на основі екстракту з шишок хмелю звичайного для корекції вагінітів» (2009).
 10.     Кононенко А.Г. Тема: «Вивчення гепатопротекторної активності водного екстракту листків кукурудзи» (2010).
 11.     Чікіна О. Л. Тема: «Фармакологічне дослідження нових похідних N-R-антранілових кислот, які виявляють протизапальну дію» (2010).
 12.     Кучинська І.В. Тема: “Фармакологічне вивчення нової мазі ліпофільного комплексу із кори осики” (2011).
 13.     Єфременко Е.А. Тема: «Дослідження фармакологічних властивостей та експериментальне обґрунтування простато протекторної дії екстракту з листя хмелю звичайного» (2011 ).
 14.     Медведєв Б.М. Тема: “Гіпоглекемічна активність нового синтетичного похідного бензопірану”. (2006 )
 15.     Степанова К.О. Тема: «Експериментальне обґрунтування використання нових комбінованих супозироріїв «Клімедекс» при лікуванні вагінітів» (2012).

За ініціативними науково-дослідними роботами на кафедрі проводиться доклінічне вивчення потенційних лікарських засобів:

 1.    Препарат з люцерни (Медікабол) – регулятор білкового обміну.
 2.     Антиульцерогенний препарат з надземної частини капусти броколі.
 3.     Простатопротекторна дія супозиторіїв на основі екстракту з кори осики.
 4.     Песарії різного хімічного складу (“Меланізол”, “Фітовагін”, “Клімедекс”) для лікування вагінітів.
 5.     Таблетки з кори осики для лікування виразкових захворюваннях кишечнику.
 6.     Екстракти листя кизилу звичайного (Cornus mas) з гіпоглікемічною дією.
 7.     Мазь на основі екстракту кореня солодки для лікування дерматиту.
 8.     Гель на основі екстракту кореня солодки для лікування герпесу.

За новими сучасними напрямками наукових досліджень на кафедрі проводиться:

 1.    Вивчення нанасубстанцій на основі глюкозаміну і срібла та ПВП і срібла на моделі in vitro
 2.     Розробка та валідація методу по вивченню токсичних властивостей нових сполук на культурі клітин in vitro (скринінгові дослідження).

    Нові наукові напрямки:

 • в 2002 р. на базі кафедри було створено проблемну лабораторію морфофункціональних досліджень та акредітована у відповідності до вимог ISO/IES 17025. Галузь акредітації: проведення досліджень з вивчення безпеки парфюмерно-косметичної продукції, діетичних добавок, виробів медичного призначення, лікарських засобів;
 •  вивчення проникності субстанцій та лікарських засобів на культурі клітин.

За новими сучасними напрямками наукових досліджень на кафедрі проводиться:

 •     Вивчення наносубстанцій на основі глюкозаміну і срібла та ПВП і срібла на моделі in vitro
 •     Розробка та валідація методу по вивченню токсичних властивостей нових сполук на культурі клітин in vitro (скринінгові дослідження)

 Магістерські роботи (2013):

 1.    Данилюк Анна Ігорівна – спеціальність «Лабораторна діагностика» (науковий керівник проф. Кравченко В.Н.), тема: «Лабораторна діагностика гепатиту В и С».
 2.     Ніконкова Дар’я Сергіївна – спеціальність «Лабораторна діагностика» (науковий керівник проф. Малоштан Л.М.), тема: «Сучасні уявлення про вроджений гіпотиреоз».
 3.     Гейдеріх Анна Станіславівна – спеціальність «Фармація» (науковий керівник проф. Малоштан Л.М.), тема: «Вплив біологічно активних речовин на плин бактеріального вагінозу в умовах модельної патології».

 Кандидатські роботи (2013):

 1.    Щукіна Наталія Миколаївна (науковий керівник проф. Гладченко О.М.), тема: «Експериментальне обґрунтування гастропротекторної дії сухого екстракту з надземної частини капусти броколі».
 2.     Манжура О.І. (науковий керівник проф. Гладченко О.М.), тема «Експериментальне обґрунтування простатопротекторної дії супозиторіїв на основі екстракту з кори осики».
 3.     Анас Фаттал (іноземний аспірант з відривом від виробництва, науковий керівник проф. Малоштан Л.М.), тема »Експериментальне обґрунтування використання таблеток кори осики в якості потенційного лікарського засобу при виразкових захворюваннях кишечнику».
 4.     Зегхдані Ессам Гургані (іноземний аспірант, науковий керівник проф. Малоштан Л.М.), тема: «Фармакологічне вивчення мазі на основі екстракту кореня солодки для лікування дерматитів».

Докторські роботи (2013):

 1.     Єрьоменко Р.Ф. Тема «Фармакологічне обґрунтування доцільності створення нового коректора білкового обміну на основі екстракту з трави люцерни посівної».

Патенти (2013).

 1. Патент на корисну модель № 75786, Україна. МПК А 61 К 36/00.  Лікарський засіб діуретичної та протизапальної дії / Кисличенко В.С., Бурмака І.С., Деркач Н.В.; заявник і патентовласник НФаУ. – u 2012 07220; заявл.13.06.12 р.;  опубл. 10. 12.12 р. Бюл. №23.
 2. Патент на корисну модель №70689 Україна, МПК С07Д 219/00, А6КЗ 1/435. 3,5-дихлор-N-фенілантранілати заміщених 9-аміно-5-нітроакридинію, що проявляють антимікробну, протигрибкову, протизапальну, анальгетичну, діуретичну активність та потенціюючу дію у відношенні до бензилпеніциліну натрієвої солі / С.Г. Ісаєв, А.О. Девяткіна, О.А. Бризицький, Н.Ю. Шевельова, Г.П. Жегунова, В.А. Ханін. Заявл. 16.11.2011. №201113462. – Опубл. 25.06.2012. – Бюл. № 12.
 3. Патент на корисну модель №73343 Україна, МПК С07Д219/00, А61КЗ 1/435. Заміщені 9-аміно-5-нітроакридинію 3,5-дихлор-N-(4′-бромфеніл)антранілати, що проявляють антимікробну, протигрибкову, протизапальну, анальгетичну, діуретичну, активність та потенціюючу дію у відношені до бензилпеніциліну натрієвої солі / С.Г. Ісаєв, О.А. Бризицький, А.О. Девяткіна, В.А. Хаyін, Г.П. Жегунова, Н.Ю. Шевельова. Заявл. 07.02.2012. – №201201268. – Опубл. 25.09.2012. Бюл. № 18.

 


Усі роки при кафедрі працює студентське наукове товариство, до якого кожного року приходять до 20 першокурсників. Деякі з них залишаються у СНТ і на більш старших курсах, а потім продовжують свою наукову діяльність у магістратурі та аспірантурі на кафедрі біології, фізіології та анатомії людини
У СНТ приймають участь студенти спеціальностей: «Фармація», «Технологія парфюмерно-косметичних засобів», «Лабораторна діагностика», «Клінічна фармація», «Біотехнологія». Студентами СНТ на базі Проблемної Лабораторії Морфофункціональних досліджень проводиться робота по наступним напрямкам: вивчення токсикологічних властивостей та специфічної фармакологічної активності засобів парфюмерно-косметичної продукції, дієтичних добавок, рослинних та синтетичних субстанцій та лікарських засобів, а також проводиться літературний пошук за перспективними напрямками у області фізіології, біології та фармації.
Роботи студентів неодноразово відзначались призовими грамотами та дипломами, грантами та іменними стипендіями:
Должикова О.В. Грант «Найкращий молодий науковець Харківщини» (2009).
Малоштан Л.М., Мудрик І.М. Диплом фіналіста міжнародного конкурсу інноваційних проектів “Харківські ініціалтиви”. Номінація “Кращий інноваційний проект біофармацевтичного кластеру”. Проект “Засіб для профілактики та лікування запальних захворювань слизової оболонки прямої кишки (Евкабол)” (17 вересня 2010).
З 2001 р. кожного року кафедра біології, фізіології та анатомії людини організує та проводить міську міжвузівську студентську наукову конференцію з фізіології:  “Физиология медицине, фармации и педагогике: актуальные проблемы и современные достижения” за участю студентів СНТ кафедри біології, фізіології та анатомії людини НФаУ, кафедри фізіології ХДМУ, кафедри валеології ХНПУ ім. Г.С. Сковороди.
Кожного року студенти СНТ кафедри фізіології та анатомії людини НФаУ беруть участь у першому та другому турі Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», у щорічному обласному конкурсі «Найкращій молодий науковець Харківщини».
Крім цього студентами СНТ прийнято участь у наступних симпозіумах та конференціях, які проходили у інших городах України та СНГ: Всероссийский симпозіум (г. Москва, 9-12 ноября 2010 г.); II-я междунар. научн. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых (г. Донецк, 19-22 сентября 2011 г.); ІV-й Національний з’їзд фармакологів України (м. Київ, 10-12 жовтня 2011 р.); Всероссийская научн. конф. с международным участием «Успехи синтеза и комплексообразования» (г. Москва, 18-22 апреля 2011 г); Scientific Conference. Biologically active substances: Fundamental and Applied Problems. (Novy Svet, AR Crimea, may 23-28, 2011); ХVIII з’їзд Українського фізіологічного товариства з міжнародною участю (м. Одеса, 20-22 травня 2010 р.); VП Національний з’їзд фармацевтів України “Фармація України. Погляд у майбутнє” (м. Харків, 15-17 вересня 2010 р.); VIII з’їзд фармацевтів Республіки Беларусь (Бєларусь, Минск, 21 января 2010 г.); V Международная (XIV Всероссийская) Пироговская научная медицинская конференция студентов и молодых ученых (г. Москва, 18 марта 2010 г.); XХVIII науково-практична конференція з міжнародною участю. Ліки – людині «Сучасні проблеми створення, вивчення та апробації лікарських засобів» (м. Харків, 4 лютого 2010 р.); International Symposium on Advanced Science on organic Chemistru (Miskor, Crimea, 21-25 june, 2010); Proceedings of International IEEE Conference COMCAS 2009 (Tel-Aviv, Israel, 9-11 November, 2009); Международная научно-практическая конференция «Фармация Казахстана: интеграция науки, образования и производства» (Казахстан, 2009 г.); Международная диабетическая ассоциация Украины “Международные дни диабета. Диабет-проблема общечеловеческая” (г. Днепропетровск, 4 июня 2010 г.), IX Міжнародна студентська наукова конференція «Перший крок в науку – 2012» (м. Вінниця 20-21 березня 2012 р.); II Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых (г. Донецк 19-22 сентября 2011 г.); VIII Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів “МОЛОДЬ І ПОСТУП БІОЛОГІЇ” (м. Львів 3-6 квітня 2012 р.).
Перспективи розвитку СНТ колектив кафедри бачить у подальшому вдосконаленні наукової роботи згідно провідних напрямків експериментальних досліджень, зміцнення зв’язків з науковцями установ України, ближнього та далекого зарубіжжя.


3Другий тур Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», секція «Актуальні питання сучасної медицини та мікробіології», 23 квітня 2009

 

 

 

 


 

4

Перший тур Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», 12 березня 2012 р.

 

 

 


 

5Бондарєва Катерина

 

 

 

        


 

67

 Литкін Дмитро   

 

 

 

 

 

 

 

 


147 VIІ міська міжвузівська студентська наукова конференція з фізіології «Физиология медицине, фармации и педагогике: «Актуальные проблемы и современные достижения» (НФаУ, ХДМУ, ХНПУ ім. Г.С. Сковороди), 12 травня 2010 р. на базі кафедри фізіології ХНМУ (організатор НФаУ).

 

 

 

 

 

 8


11Перший тур Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів»,11 березня 2011 р.

 

 

 

 

 


17

Баранков Владислав Олександрович

 

 

 

 

 

 

 


9

Бурий Олексій Ігоревич

 

 

 

 

 

 

 

 


0

VI міська міжвузівська студентська наукова конференція з валеології та фізіології «Здоров’ через освіту» (НФаУ, ХДМУ, ХНПУ ім. Г.С. Сковороди), 2009 р.

 

 

 

 

 


89

VIІІ міська міжвузівська студентська наукова конференція з фізіології «Физиология медицине, фармации и педагогике: «Актуальные проблемы и современные достижения» (НФаУ, ХДМУ, ХНПУ ім. Г.С. Сковороди), 19 травня 2011 р. на базі кафедри фізіології ХНМУ (організатор конференції НФаУ)

 

 

 

 

87

96


35

Краснощок Андрій Олександрович, 2 курс, 1 група, спеціальність «Фармація» (Керівник. доц. Яценко О.Ю.) – диплом Iступеня – другий тур Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» 25 квітня 2012 р. (Секція 6: ФІЗІОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ОСНОВИ ДІЇ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК)

 

 

 

 

 


Студенти – члени гуртка СНТ кафедри фізіології та анатомії людини

у 2013/2014 н.р.

Козакова Н.Є., 1 курс, Ф-17

Значення показників лейкоцитарної формули в клінічній діагностиці

Полянська М.Н., 1 курс, Ф-17

Вплив факторів навколишнього середовища на картину крові

Ананко А.С., 1 курс, Ф-17

Биологические ритмы человека

Синяговска К.О., 1 курс, Ф-17

Фізіологічні основи раціональної организації трудових процесів

Маслов А.Ю., 1 курс, Ф-12

Вивчення адаптогенної активності рослин роду Fabaceae

Данилейко Н.В., 1 курс, Ф-13

Анаболічна активність екстракту люцерни

Коновалова Ю.В., 1 курс, ТПКС-3

Вивчення впливу косметичних засобів на різні типи шкіри

Каліманова Д.С., 1 курс, ТПКЗ-3

Семченко А.С., 1 курс, ТПКЗ-3

Шевченко Є.Г., 1 курс, ТПКЗ-3

Кокарєва А.Р., 1 курс, ТПКЗ-3

Ленава К.М., 1 курс, ТПКЗ-3

Нестеренко Д.А., 1 курс, ТПКЗ-3

Квасникова Н., 1 курс, ТПКЗ-2

Шишкіна С., 1 курс, ТПКЗ-2

Булгакова А., 1 курс, ТПКЗ-2

Літвін І., 1 курс, ТПКЗ-2

Лебединська В., 1 курс, ТПКЗ-2

Сафонова А., 1 курс, ТПКЗ-2

Бутенко Оксана, 1 курс, ССО-1

Изучение гипогликемической и гемостатической активности экстрактов плодов и корней Люпина.

Шевченко Єлізавета, 1 курс, ССО-1

Пристенська Аліна, 1 курс, ССО-1

Путненко Наталія, 1 курс, КФ-2

Групповые свойства крови и современные методы исследования

Шаміс Владислав, 1 курс, КФ-2

Изучение некоторых параметров клинической крови в современных лабораториях

Гордей К., 1 курс, ССО-5

Репаративна та протизапальна активність рослинних екстрактів

Єгорова В.А., 1 курс, Ф-14

Кучеренко Ю.В., 1 курс, Ф-20

Пошук субстанцій рослинного походження з тиреотропною активністю

Print Friendly, PDF & Email