Педагогічний склад

 

Л. Н.

МАЛОШТАН Людмила Миколаївна  (25 лютого 1957 р., м. Харків) – Доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізіології та анатомії людини. Після закінчення у 1981 р. Харківського державного університету ім. М. Горького за спеціальністю «Біологія» почала трудову діяльність асистентом кафедри фізіології Харківського фармацевтичного інституту.

У 1987 р. Людмила Миколаївна захистила кандидатську дисертацію на тему «Гіпоглікемічна активність і деякі сторони впливу на організм рослинного комплекса з трави квасолі звичайної» у науково дослідному інституті з біологічних випробувань хімічних сполук у м. Москва. Доцент кафедри фізіології з 1991 р. У березні 1994 р. вона захистила докторську дисертацію на тему «Фармакологічні аспекти патогенетично обґрунтованої хіміотерапії цукрового діабету з використанням фітопрепаратів на основі екстрактів трави квасолі» та отримала диплом доктора біологічних наук. З 1995 р. Л.М. Малоштан очолює кафедру фізіології Національного фармацевтичного унівситету (НФаУ), а в 2001 р. одержала атестат професора.

У 2001 р. при кафедрі фізіології була організована Проблемна лабораторія морфофункціональних досліджень для біологічного тестування лікарських засобів: дослідження  токсикологічних властивостей на клітинному рівні, вивчення специфічної активності на організменному та тканинному рівнях. Лабораторія сертифікована з вивчення нешкідливості БАДів, косметичних та лікарських засобів. На базі лабораторії виконуються дисертаційні та госпдоговірні роботи. За темами досліджень проводяться спільні розробки з Інститутом колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України та Київським національним університетом (кафедра органічної хімії).

Пріоритетним напрямком наукових досліджень професора Л.М. Малоштан є вивчення лікарських препаратів, що впливають на серцево-судинну систему та шлунково-кишковий тракт, та мають гепатопротекторну, протизапальну та цукрознижуючу дію. Людмила Миколаївна є співрозробником 8 лікарських засобів («Гліфазин», «Рифлан», «Рибіфлан», «Дебамк» та ін.) і комплексів біологічно активних речовин. Вона підготувала 5 кандидатів наук, є автором понад 150 наукових праць, авторських свідоцтв, патентів, статей, тез доповідей та інформаційних листів. Серед навчально-методичних видань слід зазначити «Посібник до практичних занять з фізіології з основами анатомії» (2000 р.), конспекти лекцій з фізіології людини (2002 р.), підручник «Фізіологія з основами анатомії людини» (2003 р.), конспекти лекцій з біології (2003 р.) та анатомії людини (2004 р.).

Поряд з науковою та педагогічною діяльністю професор Л. М. Малоштан проводить велику організаційну роботу на посаді вченого секретаря спеціалізованої Вченої ради НФаУ (із захисту кандидатських та докторських дисертацій), а також виконуючи обов’язки заступника голови Східної асоціації з біоетики та заступника голови комітету з біоетики НФаУ. До того ж Людмила Миколаївна є членом редколегії журналу «Клінічна фармація», Центральної методичної комісії, Вченої та факультетської ради НФаУ. Протягом багатьох років вона — постійний учасник організаційних заходів наукових конференцій, з’їздів, семінарів, її неодноразово нагороджували Почесними грамотами та дипломами різного рівня.


Фото Гладченко О.М. jpg ГЛАДЧЕНКО Олег Михайлович (1 грудня 1955 р., м. Куп’янськ Харківської області). Із 2004 він – професор кафедри фізіології та анатомії людини.

Закінчив у 1981 році Харківський медичний інститут по спеціальності лікувальна справа і обув кваліфікацію лікаря. Трудову діяльність почав в обласній клінічній лікарні м. Харкова спочатку лікарем-інтерном в анестезіолого-реанімаційному відділенні. Після інтернатури подовжував роботу на цій посаді, а з 1985 р. працював за сумісництвом у Харківському державному університеті ім. М. Горького на кафедрі цивільної оборони викладачем медичної підготовки.

Із 1986р. О.М. Гладченко – здобувач кафедри фармакотерапії Харківського державного фармацевтичного інституту. У 1986 р. він захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Фармакологічна активність похідних 4-R-тіазоліл-2-амідів малонової кислоти». Із 1982 по 1990 р. був викладачем курсів підвищення кваліфікації середніх медичних працівників Харківського відділу охорони здоров’я.

У 1990 р. Олег Михайлович почав працювати старшим викладачем кафедри фармакотерапії Харківського фармацевтичного інституту, де в 1991 р . обіймав посаду доцента, ще через два роки йому було присвоєно вчене звання доцента кафедри фармакотерапії з фармакокінетикою.

Протягом цих років О.М. Гладченко працював над докторською дисертацією на тему: «Перспективи пошуку діуретичних і протизапальних засобів у ряду похідних малонової та оксамінової кислот», яку захистив у 1997 р.

Працюючи на клінічній кафедрі фармакотерапії він проводив лікувально-консультативну роботу серед хворих в обласній студентській лікарні на базі відділення екстракорпоральної детоксикації організму.

За час роботи на кафедрі фармакотерапії з фармакокінетикою під керівництвом Олега Михайловича було захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних і фармацевтичних наук. У 2004 році на базі Харківської медичної академії післядипломної освіти пройшов курси підвищення кваліфікації та здобув вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Терапія», яку постійно підтверджує, проходячи регулярно курси підвищення кваліфікації на базі ХМАПО та ін.

Навчально-методична робота. Має 178 друкованих праці, 5 патентів України , є співавтором навчальних посібників та довідників «Фармакотерапія» – російською та українською мовами,  «Лекарственные препараты Украины», «Фармацевтичної енциклопедії» та ін. Працюючи на кафедрі поряд з навчально-педагогічною діяльністю Олег Михайлович займається науковою роботою. Пріоритетним напрямком наукового пошуку є доклінічні дослідження перспективних нових лікарських засобів рослинного походження які впливають на шлунково-кишковий тракт та мають протизапальну, гепатопротекторну, простатопротекторну дію та ін.. За час роботи на кафедрі біології, фізіології та анатомії людини під керівництвом Олега Михайловича захищено 2 кандидатські дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних і фармацевтичних наук та виконується 2.

Поряд з науковою та педагогічною діяльністю Олег Михайлович  проводить велику організаційну та профорієнтаційну роботу на посаді заступника відповідального секретаря приймальної комісії НФаУ.


Кравченко

КРАВЧЕНКО Віра Миколаївна (12.06.1955 р., с. Івано-Шейчено, Харківської обл.) – доктор біологічних наук, професор кафедри фізіології та анатомії людини НФаУ.

Закінчила Харківський державний університет ім. М. Горького (1981). Працює в НФаУ з 1977 р.: лаборант (1977), старший лаборант (1981), асистент (1982), доцент (1992), завідувач кафедри біології (2004), професор кафедри  фізіології та анатомії людини (2010). На кафедрі виконує обов’язки відповідального за наукову роботу.

Навчально методична робота. Читає курс лекцій з біології з основами генетики, сучасні проблеми молекулярної біології, клітинна біологія, медична біологія, паразитологія та генетика.

Є співавтором підручника „Біологічна хімія” на російській та українській мовах (1999, 2000); Керівництва для лабораторних та семінарських занять з біологічної хімії (1996); Лабораторного практикуму іологічної хімії (2002); навчальних посібників: «Клінічна біохімія» (2003); «Лабораторні та семінарські заняття з біологічної хімії» “Біологія з основами генетики” (2006): «Біологія клітини» (2008); «Основи гістології» (2009); 18 методичних рекомендацій; типових та робочих програм з дисциплін, що викладаються на кафедрі.

Науково-дослідна робота. Приймає участь в проведенні експериментальних досліджень по вивченню антитиреоїдної активності нових синтезованих сполук, інших видів фармакологічної активності, біохімічних механізмів дії активних сполук та ін. Керівник дипломних та магістерських робіт. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Гипогликемическая активность арилпроизводных дикарбоновых кислот» (1987), докторську дисертацію на тему: «Біохімічні механізми порушень метаболічних процесів при експериментальному гіпертиреозі та їх корекція за допомогою похідних 2-оксо-4-гідроксихіноліну» (2007); автор та співавтор 150 наукових праць, в т.ч. авторських свідоцтв та патентів.

Громадська діяльністьЧлен редколегії “Українського біофармацевтичного журналу”, член апробаційної ради зі спеціальності “Фармакологія”.

Нагороди. Почесна грамота Київської районної ради м. Харкова з нагоди 200-річного ювілею університету, грамоти ХФІ.


Петренко

ПЕТРЕНКО Ірина Григорівна (12.02.1954 р., м. Харків) – кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізіології та анатомії людини НФаУ.

Закінчила Харківський державний університет (ХДУ) ім. М. Горького (1976). Працює в НФаУ з 1983р.: старший лаборант (1983-1988); асистент кафедри біохімії (1989-1992); асистент кафедри фізіології (1996-1998); з 1998 – доцент кафедри фізіології та анатомії людини НФаУ. На кафедрі з 2000 по 2006  виконувала обов’язки секретаря . Приймає участь у роботі приймальної комісії (екзаменатор).

Навчально-методична робота. Читає курс лекцій з фізіології для студентів спеціальності лабораторна діагностика і курс фізіології з основами анатомії для студентів заочного відділення 4,5 років навчання, фармацевтичного, іноземного факультетів; співавтор підручників: «Физиология с основами анатомии человека» (2002), «Фізіологія з основами анатомії людини» (2003); навчальних посібників «Руководство к практическим занятиям по физиологии» (русск., укр. 2000-2001); «Конспект лекций по физиологии» (русск., укр. 2009-2012); «Конспект лекций по биологии» (2003); «Збірник тестових завдань по анатомії та фізіології людини» (2010-2012). Приймає участь у розробці науково-методичних матеріалів з дисципліни (учбові плани, робочі програми, контрольні роботи для самостійної роботи студентів, тестові завдання, нові лекції). Пройшла підвищення кваліфікації у 1997, 2006 на базі НФаУ. Приймала участь у створенні статей до фармацевтичної енциклопедії (№1, №2 , 2005; 2010).

Науково-дослідна робота. Захистила кандидатську дисертацію «Фармакодинаміка та деякі аспекти механізму протизапальної дії супозиторіїв з обліпиховою олією» (1990). Приймає участь у проведенні докліничних досліджень лікарських засобів, виконанні госпрозрахункових робіт. Опубліковано 50 наукових робіт.


15x21_Жегунова

ЖЕГУНОВА Галина Петрівна (27.01.1951, с. Корфовський, Хабаровського краю) – кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізіології та анатомії людини.

Закінчила Харківський державний університет (ХДУ) ім. М. Горького (1973). Працює у НФаУ з 1975р.: ст. лаборант (1975-1981); асистент (1981); доцент (1993).

Навчально-методична робота. Читає курс лекцій з гістології, цитології та ембріології; з анатомії та фізіології; біології з основами генетики; співавтор підручників: «Физиология с основами анатомии человека» (2002); «Фізіологія з основами анатомії людини» (2003); «Цитогенетические основы жизни» (2004); методичних вказівок: «Методические указания к лабораторным занятиям по курсу физиологии, биологии и курсу патологии», (часть 1, 1989); «Методические указания по биологии для заочных подготовительных курсов» (1992); «Руководство к практическим занятиям по физиологии с основами анатомии» (2000); «Конспект лекций по биологии» (2003).

Науковий напрямок. Вивчення гіпоглікемічної, гіпотензивної та протизапальної властивості синтетичних сполук та похідних природного походження. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фармакодинамика и механизмы гипотензивного действия раствора папазола для инъекций» (1989). Має близько 100 друкованих наукових праць, з яких 35 статті; має 7 патентів на винахід. Підготувала одного кандидата наук .

Громадська діяльність. Приймала участь в роботі приймальної комісії – екзаменатор (1987-1994); методист кафедри (1996-2010), секретар проблемної комісії «Фармация» (1998-2005); член Комітета фахової експертизи «Крок-1» фармація» (2001-2008); на кафедрі відповідальна за підготовку матеріалів до фармацевтичної енциклопедії (2005, 2010), методист кафедри (1996-2010).


15x21_РяднихРЯДНИХ Олена Кирилівна (19.03.1960, м. Харків) – кандидат біологічних наук, доцент кафедри Фізіології та анатомії людини Національного фармацевтичного університету.

 Закінчила Харківський державний університет ім..Горького ( Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 1982). В НФаУ працює з 1985 р.: старший лаборант кафедри патології (1985-1987); асистент кафедри фізіології і патології (1987-1989); асистент кафедри фізіології (1989 -1993), доцент кафедри біології, фізіології з основами анатомії з 1994. Одночасно працювала завучем кафедри (1995 – 2009), керівником СНТ НФаУ (1992 – 2006), заступником відповідального секретаря Приймальної комісії НФаУ з 2006р.

Навчально-методична робота. Читає курс лекцій з анатомії та фізіології для студентів спеціальності Фармація, з фізіології для студентів спеціальності Клінічна фармація (очної та заочної форми навчання), в різні роки читала лекції для студентів спеціальності ТФП, ЕП та студентів іноземного факультету. Співавтор: підручників «Физиология с основами анатомии человека» (2002) та «Фізіологія з основами анатомії людини» (2003); «Атлас физиологии человека. Схемы. Рисунки. Таблицы» (2014), «Руководство к практическим занятиям по физиологии с основами анатомии»  (2000) та «Посібник до практичних занять з фізіології з основами анатомії» (2000); Конспект лекцій по фізіології людини (щорічне перевидання українською та російською  мовами) для студентів заочної форми навчання та іноземних студентів(2001-2012); «Збірка тестових завдань по фізіології людини» (2010, 2011, 2012, 2013, 2014). Приймає участь у розробці науково-методичних матеріалів з дисципліни: типової програми, робочих програм за вимогами КМСОНП, методичних вказівок для лабораторних занять та самостійної роботи студентів заочної форми навчання (2002, 2008, 2009), розробці тестових завдань з дисципліни для проведення контролю змістових модулів та підсумкового модульного контролю; оновленні лекційного фонду.

З 1989 р. приймає участь у роботі приймальної комісії  як екзаменатор з біології, з 2001р. як голова предметної комісії з біології. Одночасно працює на заочних підготовчих курсах . Розробила: «Біологія. Методичні рекомендації, програма та завдання контрольних робіт для слухачів заочних підготовчих курсів (2004, 2005,2007) та «Біологія. Методичні рекомендації та завдання контрольних робіт для слухачів заочних підготовчих курсів (для підготовки до ЗНО) (2009). Співавтор навчального посібника «Абітурієнту НФаУ» (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013). Підвищувала свою професійну і педагогічну кваліфікацію на базі ІІ МОЛГМІ (1988р. Москва), ІПКСФ (2000 р., Харків), НМУ ім. Богомольця (2005 р., Київ)

Науково-дослідна робота. Науковий напрямок – дослідження біологічної активності речовин природного та синтетичного походження і створення на їх основі лікарських засобів. Захистила кандидатську дисертацію «Протизапальна та загальнотоксична дія альтану з вільхи клейкої» у 1988р. Приймала участь у проведенні до клінічних досліджень лікарських та біологічно активних речовин різної природи (синтетичних та рослинного походження), у виконанні госпдоговірних робіт. Одержано 6 авторських свідотств (1988-2000) та 6 патентів на винаходи (2003-2005). Приймала участь у створенні «Фармацевтичної енциклопедії» (2005, 2010). Опубліковано 128 наукових та навчально-методичних робіт.

Громадська діяльність. Протягом 1992-1994р. працювала на посаді Вченого секретаря науково-дослідної частини НФау. Одночасно очолювала Студентське наукове товариство НФаУ(1991-2005). Займалась організацією та проведенням наукових конференцій студентів та молодих вчених НФаУ(1991-2000); міжвузівських науково – практичних студентських конференцій (2001-2004) з виданням тез доповідей. Співавтор видання «Хто є хто в  студентській науці НФаУ» (2003). З 2006 р. працює в приймальній комісії  НФаУ і виконує обов’язки заступника відповідального секретаря, проводить активну профорієнтаційну роботи серед випускників регіонів України для ознайомлення з умовами вступу, навчання та перспективами працевлаштування; надає консультації абітурієнтам та батькам протягом року та під час прийому документів.

Нагороди. Почесна Грамота Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації (2005).

Диплом учасника обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Викладач фундаментальних дисциплін» (2008).


ЩербакЩЕРБАК ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА (22.01.1974, м. Харків) – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри фізіології та анатомії людини Національного фармацевтичного університету.

Закінчила Національну фармацевтичну академію (1996) за спеціальністю «Фармація». З 1996 р. по 1999 р. навчалася в аспірантурі за спеціальністю «Фармакологія», з 2000 р. по 2007 р. – асистент, з 2007 р. – доцент кафедри фізіології та анатомії людини. На кафедрі виконує обов’язки завуча кафедри з 2009 року.

Навчально-методична робота. Читає курс лекцій з «Анатомії та фізіології людини» для студентів спеціальності «Фармація» (очної та заочної форми навчання) як для вітчизняних так і іноземних студентів. Також читає курс лекцій з «Фізіології» для студентів спеціальності Клінічна фармація (очної та заочної форми навчання). У різні роки читала лекції для студентів спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів», «Економіка підприємств» та «Лабораторна діагностика». Проводить лабораторні та практичні заняття з наступних дисциплін: «Анатомія і фізіологія людини», «Анатомія людини і фізіологія», «Анатомія людини», «Валеологія», «Вікова фізіологія», «Фізіологія», «Нормальна фізіологія».

Співавтор навчального посібника «Атлас фізіології людини. Схеми. Малюнки. Таблиці »(2014); Конспекту лекцій з фізіології людини (щорічне перевидання українською та російською мовами) для студентів заочної форми навчання та іноземних студентів (2001-2013), «Збірник тестових завдань з фізіології людини» для підготовки до здачі ліцензійного іспиту «Крок-1» (2010-2014), «Збірник тестових завдань для самостійної роботи студентів з анатомії та фізіології людини» (2013), робочого зошита для іноземних студентів «Work book in human anatomy and physiology» (2011). Бере участь у розробці науково-методичних матеріалів з дисципліни: робочих програм за вимогами кредитно-модульної системи, методичних вказівок для лабораторних занять і самостійної роботи студентів заочної форми навчання, розробці тестових завдань з дисципліни для проведення контролю змістовних модулів та підсумкового модульного контролю; оновленні лекційного фонду.

З 2004 р. бере участь у роботі приймальної комісії як екзаменатор з біології. Брала участь у розробці навчальних посібників «Біологія: Програма, методичні рекомендації та завдання контрольних робіт для слухачів заочних підготовчіх курсів» (2004, 2005, 2007), «Біологія: Програма, методичні рекомендації та завдання контрольних робіт для слухачів заочних підготовчіх курсів (для подготовки ЗНО)» (2009).

Брала участь у створенні «Фармацевтичної енциклопедії» (2005, 2010).

Науково-дослідна робота. У 2001 р. захистила дисертаційну роботу за спеціальністю 14.00.25 – фармакологія, клінічна фармакологія на тему «Дослідження механізмів дії ріфлана – потенційного засобу для лікування запальних захворювань кишечника» в дисертаційну раду при Всеросійському науковому центрі з безпеки біологічно активних речовин (м. Москва, Росія). У 2009р. пройшла переатестацію в Спеціалізованій раді за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія при НФаУ.

2003-2008 рр. – Співробітник Проблемної лабораторії морфофункціональних досліджень.

Є автором та співавтором 67 наукових та навчально-методичних робіт.


ДолжиковаДОЛЖИКОВА Олена Вікторівна (20.06.1974 р., м. Кремінна, Луганської обл.) – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри фізіології та анатомії людини НФаУ.

Закінчила Українську фармацевтичну академію (1996), в якій працює з 1995 р.: старший лаборант (1995); асистент (2000); доцент кафедри фізіології та анатомії людини (2007). Виконує обов’язки секретаря апробаційної ради – 14.03.05 – фармакологія (2004). На кафедрі виконує обв’язки методиста (2011).

Навчально-методична робота. Читає курс лекцій з анатомії та фізіології, валеології (для іноземних студентів англійською мовою), автор навчальних посібників для іноземних студентів (Learning manual of human physiology and human anatomy for practical study (2011); Стандартизація і сертифікація у фармації (2011), Вопросы и ответы для самостоятельной работы по дисциплине «Анатомия и физиология» по теме «Кожа и ее производные (2008), методичних вказівок (Анатомія і фізіологія: програма, методичні рекомендації і завдання до контрольних робіт для студентів спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів» заочної (Дистанційної) форми навчання (5,5 років навчання) (2010). Створення навчальних програм: «Анатомія і фізіологія» для студентів факультету Технологія парфумерно-косметичних засобів денної та заочної форми навчання, «Валеологія» для студентів факультету Фармація. Брала участь у створенні «Конспекта лекций по физиологии и анатомии человека» російською мовою (2007); Збірника тестових завдань по анатомії та фізіології людини для підготовки складання ліцензійного іспиту Крок-1 (2010) та робочого зошиту для студентів іноземців «Work book in human anatomy and physiology» (2011). Приймає участь в удосконаленні методичного забезпечення лекцій (створення лекційного фонду на електронних носіях), практичних занять, створенні тестових завдань для поточного та остаточного контролю знань студентів з дисципліни «Анатомія та фізіологія» для студен­тів спеціальності «Фармація» «Технологія парфумерно-косметичних засобів» та «Нормальна фізіологія» для студентів спеціальності «Лабораторна діагностика»). Приймає участь у розробці наукових та навчально-методичних робіт; приймає участь у науково-дослідній роботі кафедри, працює зі студентами СНТ, бере участь у проведенні науково-практичних конференцій.

Науково-дослідна робота. Захистила кандидатську дисертацію «Антикоагулянтна активність таблеток на основі бджолиної отрути – «Апівен» (2006). Проводить пошукову роботу за темою докторської дисертації „Використання м`яких лікарських форм для лікування вагінітів”. Є співавтором 23 статей, з них 4 у фахових виданнях, що визначають науковий напрямок, 45 тез, 2 інформаційних листи, 4 патенти.

Должикова О.В. є співробітником Проблемної лабораторії морфофункціональних досліджень НФаУ, де приймає участь у проведенні госпрозрахункових НДР (доклінічне вивчення БАР, косметично-парфумер­них засобів), включаючи вивчення токсичних властивостей in vitro та in vivo.

Нагороди Грант «Найкращий молодий науковець Харківщини» (2009).


Кононенко

КОНОНЕНКО Алевтина Геннадіївна (01.03.1982, с. Мариця, Льговського району, Курської області)кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри біології, фізіології та анатомії людини НФаУ.

ЗакінчилаНаціональний фармацевтичний університет (2004) зі спеціальності «Клінічна фармація», в якому працює з 2009; аспірант (2005-2010); асистент кафедри біології, фізіології та анатомії людини (2010).

Навчально-методична робота. Проводить заняття з анатомії людини і фізіології для вітчизняних та іноземних студентів англійською мовою, валеології. Автор навчального посібника для іноземних студентів «Learning manual of human physiology and huma nanatomy for practical study», 2011; зошиту для студентів іноземців «Workbookinhumananatomyandphysiology», 2011. Приймає участь в удосконаленні методичного забезпечення практичних занять, створенні тестових завдань для поточного та остаточного контролю знань студентів ; у розробці наукових та навчально-методичних робіт, які використовуються в науковому та учбовому процесі.Приймає участь у науково-дослідній роботі СНТ.

Науково-дослідна робота. Захистила кандидатську дисертацію «Вивчення гепатопротекторної активності водного екстракту листків кукурудзи», (2010). Автор і співавтор 18 наукових та науково-методичних праць, з них 8 наукових статей, 6 тез,  1 патент, 1 інформаційний лист та 2 навчальних посібника.

 

 


Єрьоменко

ЄРЬОМЕНКО Римма Фуатівна (02.07.1971, г. Ташкент) доктор біологічних наук, доцент кафедри фізіології та анатомії людини НФаУ.

ЗакінчилаХарківський державний університет ім. А.М. Горького (1994) зі спеціальності «Біологія», кваліфікація – біолог, викладач біології та хімії; Національний фармацевтичний університет (2001), спеціаліст з управління якістю, в якому працює з 2004: асистент кафедри управління якістю (2004), доцент кафедри біології, фізіології та анатомії людини (2005).

Навчально-методична робота. Читає курс лекцій дисциплін «Анатомія людини та фізіологія» для студентів спеціальності «Фармація» денного відділення та іноземних студентів (на рос. мові) «Нормальна фізіологія» для студентів спеціальності «Лабораторна діагностика» денного відділення, та «Фізіологія з основами анатомії» для студентів спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів» денного відділення. Є співавтором навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів, рекомендованого МОН України: «Стандартизація і сертифікація у фармації» (лист № 1//11 – від 04.08.2010 р.).Підготувала до друку «Збірник тестових завдань по анатомії та фізіології людини» для підготовки складання ліцензійного іспиту Крок-1. Брала участь у створені «Конспекта лекций по физиологии человека» російською мовою, є автором навчального посібника для іноземних студентів «Learning manual of human physiology and human anatomy for practical study». Приймає участь в удосконаленні методичного забезпечення лекцій (створення лекційного фонду на електронних носіях), практичних занять, створенні тестових завдань для поточного та остаточного контролю знань студентів з дисципліни «Анатомія людини та фізіологія» для студентів спеціальності «Фармація» та «Фізіологія з основами анатомії» для студентів спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів» та «Лабораторна діагностика»). Приймає участь у розробці наукових та навчально-методичних робіт, які використовуються в науковому та учбовому процесі кафедри біології, фізіології та анатомії людини.Приймає участь у кафедральній науково-дослідній роботі, залучає студентів до наукової роботи, бере участь у проведенні науково-практичних конференцій.

Науково-дослідна робота. Захистила кандидатську дисертацію «Експериментальне вивчення нових лікарських форм Лоратадину для лікування алергійних ринітів та дерматитів» (1999), розроблені та промислово виробляються такі лікарські препарати: «Лоризан-КМП» и «Лорадерм-КМП» Виконує докторську дисертацію за темою „Фармакологічне обґрунтування доцільності створення нового коректора білкового обміну на основі екстракту з трави люцерни посівної”. Науковий консультант проф. Л.М. Малоштан. Автор і співавтор понад 50 наукових та науково-методичних праць, з них 20 наукових статей у фахових виданнях, що визначають науковий напрямок, 23 тези, 2 навчальних посібника.

Співробітник Проблемної лабораторії морфофункціональних досліджень НФаУ Р.Ф.Єрьоменко володіє біохімічними, фармакологічними, та імунологічними експериментальними методиками. Приймає участь у проведенні госпрозрахункових НДР по доклінічному вивченню БАР, косметично-парфумерних засобів, включаючи вивчення токсичних властивостей методами in vitro та in vivo.


ШаталоваШАТАЛОВА Оксана Михайлівна (17.07 1979 р.н.) – кандидат медичних наук, асистент кафедри фізіології та анатомії людини НФаУ.

Закінчила  Харківський національний університет ім. В.Н. Каразина, факультет фундаментальної медицини (2002р.) за спеціальністю «Лікувальна справа». Після закінчення університету з 2002 по 2003 рр. проходила інтернатуру на базі Обласної клінічної інфекційної лікарні. З 2003 року по теперішній час працює на кафедрі біології, фізіології та анатомії людини Національного фармацевтичного університету, спочатку старшим лаборантом (до 2008 р). , а потім асистентом.

Навчально-методична робота. Проводить практичні заняття з анатомії людини і фізіології, а також  з дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія» для вітчизняних студентів. Приймає участь в удосконаленні методичного забезпечення лекцій (створення лекційного фонду на електронних носіях), практичних занять, створенні тестових завдань з дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія» для студентів спеціальності «Лабораторна діагностика». Приймає участь у кафедральній науково-дослідній роботі, залучає студентів до наукової роботи .

Науково-дослідна робота. Захистила кандидатську дисертацію (2009)

Автор і співавтор 19 наукових праць, з них 7 наукових статей, 8 тез,  3 патента, 1 інформаційний лист Співробітник Проблемної лабораторії морфофункціональних досліджень НФаУ. Шаталова О.М. володіє біохімічними, фармакологічними, та імунологічними експериментальними методиками. Приймає участь у проведенні госпрозрахункових НДР по доклінічному вивченню БАР, косметично-парфумерних засобів, включаючи вивчення токсичних властивостей методами in vitro та in vivo.


DSC_8271ДЕРКАЧ Наталія Володимирівна, Кандидат бологічних наук, доцент.

Народилася 30 грудня 1963 року у  м. Ростов-на-Дону, Росія в родині військогослужбовця.

У 1981 році після закінчення середньої школи № 46 ім. М.В. Ломоносова вступила до Харківського державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди на біологічний факультет, який закінчила у 1986 році та отримала диплом за спеціальністю «Біологія і хімія» викладач біології та хімії. Працювала вчителем біології у ЗОШ № 112, м. Харкова, Харківському приватному колегіумі, викладала біологію.

У 2000 р. почала працювати у НФаУ на посаді старшого лаборанта, яку суміщувала з посадою асистента. З 2002 року асистент кафедри біології, фізіології та анатомії людини, а  з 2006 року по теперішній час – доцент кафедри фізіології та анатомії людини. У 2006 році в Інституті фармакології та токсикології м. Київ захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю «14.03.05 – фармакологія» за темою «Протизапальна активність водного екстракту з кори осики».

З 1.09.2004 по 30.09.2014 р.р. працювала заступником декана фармацевтичного факультету НФаУ.

На кафедрі читає лекції та проводить практичні і лабораторні заняття з анатомії та фізіології людини для спеціальностей «Технологія парфумерно-косметичних засобів» та «Фармація» (денна та заочна форма навчання), валеології для спеціальності «Фармація» (денна та заочна форма навчання) вітчизняних та іноземних студентів. Є співавтором навчальних посібників для іноземних студентів вищих навчальних закладів «SINOPSIS OF LECTURES IN PHISIOLOGY AND HUMAN ANATOMY TRAINING AIDS» (2007)., «Атлас по физиологии человека. Схемы. Таблицы. Рисунки.» (2014); «Конспект  лекцій з фізіології» (2007), методичних рекомендацій «Збірник тестових завдань по анатомії та фізіології людини» (2010, 2011, 2012, 2013)., методичних рекомендацій «Вопросы и ответы для самостоятельной работы по дисциплине «Анатомия и физиология» по теме «Кожа и ее производные» для специальности «ТПКЗ» (2008). Бере участь у складанні навчальних програм, методичних вказівок та контрольних завдань з дисциплін «Анатомія і фізіологія» для спеціальності «ТПКЗ», «Валеологія» для спеціальності «Фармація».

Наталія Володимирівна постійно підвищує свій професійний рівень. У 2004 році закінчила курси спеціалізації за спеціальністю «Клінічна біохімія» (ХМАПО), у 2011 році пройшла цикл підвищення кваліфікації «Вища освіта та Болонський процес» (ІПКСФ НФаУ).

Науковим напрямком роботи Деркач Н.В. є фармакологічні дослідження рослинних екстрактів (кори та листя осики, іви, ірису, нуту) з потенційною фармакологічною активністю (протизапальною, аналгетичною, репаративною, жарознижуючою, противиразковою, гепатопротекторною, анаболічною). Розроблена лікарська форма – таблетки з екстракту кори осики – Феносин, проводяться подальші  дослідження фармакологічної активності таблетованої лікарської форми з екстракту кори осики.

Деркач Н.В. є співавтором понад 80 наукових публікацій, з них: 7 патентів, інформаційний лист, 25 статей, 60 тез. Бере участь у ряді міжнародних науково-практичних конференцій.

На кафедрі активно бере участь у проведенні профорієнтаційної роботи серед школярів загальноосвітніх закладів м. Харкова та областей України, читає лекції за темами «Шкідливі звички», «Здоровий спосіб життя». Щорічно готує студентів для участі у студентському науковому товаристві кафедри, Всеукраїнських науково-практичних конференцій студентів та молодих вчених. У 2010 році студентка 1 курсу фармацевтичного факультету Хохлова Н.О. була нагороджена Дипломом НАМН України та Асоціації медичних вищих навчальних закладів за наукову роботу «Експериментальне вивчення анаболічної активності екстрактів ірису». Підготувала 3 магістрантів.

Брала участь у підготовці VI та VII з’їздів Фармацевтів.

Нагороджена Почесною Грамотою НФаУ.


Л. Ю.ЯЦЕНКО Олена Юріївна (20.11.1973, м. Антрацит, Луганської обл.) – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри фізіології та анатомії людини НФаУ.

Закінчила Національну фармацевтичну академію (1996) за фахом “Фармація”, де працює: магістрант (1996-1998); аспірант (1998-2001); асистент (2001); доцент кафедри фізіології та анатомії людини (2005). Виконує обов’язки відповідального за студентське наукове товариство (СНТ), бере участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій.

Навчально-методична робота. Читає курс лекцій з наступних дисциплін: «Анатомія та фізіологія», «Анатомія людини та фізіологія» та «Анатомія людини та основи гістології»; викладає наступні дисципліни: «Анатомія та фізіологія», «Анатомія людини та фізіологія», «Анатомія людини та основи гістології», «Валеологія», «Вікова фізіологія»; складає робочі програми; є співавтором статей до фармацевтичної енциклопедії, навчальних посібників: «Керівництво до практичних занять з анатомії людини», «Курс лекций по физиологии человека», «Курс лекций по анатомии человека», «Synopsis of lectures in physiology and human anatomy», «Атлас фізіології людини. Схеми. Малюнки. Таблиці »(2014).

Науково-дослідна робота. У жовтні 2002 р. захистила дисертаційну роботу зі спеціальності 14.00.25 – фармакологія на тему «Вивчення фармакологічної активності рібіфлану при запальних захворюваннях печінки й кишечнику» в Дисертаційній раді при Всеросійському науковому центрі по безпеці біологічно активних речовин (м. Москва, Росія); в грудні 2005 р. пройшла переатестацію у Спеціалізованій раді зі спеціальності «Фармакологія» при НФаУ. У лютому 2003 р. присуджений науковий ступінь кандидата фармацевтичних наук РФ за фахом фармакологія. У березні 2006 р. присуджений науковий ступінь кандидата фармацевтичних наук України за фахом фармакологія.

Є молодшим науковим співробітником проблемної лабораторії морфофункціональних досліджень. Проводить вивчення токсичних властивостей та специфічної активності БАР, дієтичних добавок, косметично-парфумерних засобів, побутової хімії з використанням біохімічних, фармакологічних, морфологічних і імунологічних методів дослідження in vitro і in vivo. Є співавтором 1 патенту, 20 статей у професійних виданнях, 50 тез доповідей науково-практичних конференцій.


 

DSCN80862ШАКІНА (ЖУРАВЛЬОВА) Любов Олександрівна (28.01.1980, м. Харків) – кандидат біологічних наук, асистент кафедри фізіології та анатомії людини Національного фармацевтичного університету.

Закінчила Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна за спеціальністю – „генетика” (2002) та аспірантуру (2005), працювала на посаді наукового співробітника Інституту Біології ХНУ ім. В.Н. Каразіна (2005-2012).

В Національному фармацевтичному університеті працює з 2012 р. асистентом кафедри фізіології та анатомії людини.

Навчально-методична робота. Є викладачем дисциплін „Біологія з основами генетики” та „Гістологія”; автор підручника „Біологія з основами генетики” для англомовних студентів, інших навчально-методичних матеріалів.

         Науково-дослідна робота. Науковий напрямок – дослідження реплікативної та транскрипційної активності полiтенних хромосом дрозофiли за умов впливу фізичних, хімічних та біологічних чинників. Захистила кандидатську дисертацію „Структурно-функціональна організація політенних хромосом Drosophila melanogaster Meig. у зв′язку з ефектом гетерозису, ізогенізацією та впливом щільності культури“ (2006). Автор понад 50 наукових праць.  

 

Print Friendly, PDF & Email