Историческая справка

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА (*.pdf)

Кафедра фізіології та анатомії людини Національного фармацевтичного університету (НфаУ) була організована у 1924 році. З самого початку існування кафедри заняття проводились на базі Харківського медичного інституту, а з 1934 року вже на базі Харківського державного фармацевтичного інституту.

З 1995 р. і по теперішній час кафедру фізіології та анатомії людини НФаУ очолює д.біол.н., професор Л.М. Малоштан.

Фізіологія та анатомія викладаються як одна комплексна дисципліна, яка є базою для вивчення медико-біологичних дисциплін НФаУ (патології, біохімії, мікробіології, фармакології, гігієни, фармакотерапіі, клінічної фармакології) та засво

єння спеціальних фармацевтичних дисциплін (фармакогнозії, фармацевтичної хімії, аптечної та заводської технології).

Наукова робота.

Традиційними науковими напрямками кафедри є доклінічні дослідження субстанцій рослинного та синтетичного походження, лікарських форм, за результатами яких було захищено понад 30 кандидадських та докторських дисертацій. Пріоритетним напрямком наукових досліджень співробітників кафедри є вивчення лікарських препаратів, що впливають на метаболічні процеси в організмі, на шлунково-кишковий тракт та мають гепатопротекторну, протизапальну, репаративну, цукрознижуючу та антикоагулянтну дію.

До нових наукових напрямків належить проводення випробувань з вивчення безпеки лікарських засобів, парфюмерно-косметичної продукції, діетичних добавок, виробів медичного призначення на базі проблемної лабораторії морфофункціональних досліджень (ПЛМД), яка знаходиться при кафедрі та акредитована в 2002 р. у відповідності до вимог ISO/IES 17025; та вивчення проникності субстанцій та лікарських засобів на культурі клітин.

З 2001 р. кожного року кафедра фізіології та анатомії людини організує та проводить міську міжвузівську студентську наукову конференцію з фізіології (а з 2014 р. Всеукраїнську студентську наукову конференцію з фізіології

 з міжнародною участю): “Физиология медицине, фармации и педагогике: актуальные проблемы и современные достижения” за участю студентів СНТ кафедри біології, фізіології та анатомії людини НФаУ, кафедри фізіології ХДМУ, кафедри валеології ХНПУ ім. Г.С. Сковороди.

Кожного року студенти СНТ кафедри фізіології та анатомії людини НФаУ беруть участь у першому та другому турі Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», у щорічному обласному конкурсі «Найкращій молодий науковець Харківщини», а також у міжнародних симпозіумах та конференціях. Роботи студентів неодноразово відзначались призовими грамотами та дипломами, грантами та іменними стипендіями.

Навчально-методична робота.

Щорічно на кафедрі створюються навчальні посібники, підручники, конспекти лекцій, у 2017 р. видано Атлас физиологии человека. Схемы. Таблицы. Рисунки: Учебное пособие для студентов высш. Учеб. Заведений / Малоштан Л.Н., Жегунова Г.П., Рядних Е.К., Петренко И.Г., Щербак Е.А., Яценко Е.Ю., Кононенко А.Г, Должикова Е.В., Шаталова О.М., Деркач Н.В., Гладченко О.М., Р.Ф. Еременко, Л.А. Шакина; под ред. Л.Н. Малоштан — Харьков: НФаУ: Золотые страницы, 2017. – 496 с.

Організаційно-виховна робота

У рамках організаційно виховної роботи завідуючою та викладачами кафедри проводяться: виховні співбесіди зі студентами щодо формування у групі працездатності і відповідного сумлінного ставлення до навчально-виховного процесу; виховні співбесіди в рамках морального виховання “Шкідливий вплив алкоголю, тютюнопаління, наркотичних речовин…”; відвідання анатомічного музею на базі кафедри анатомії медичного університету; відвідання першого у Світі музею релігій у рамках естетичного виховання; екскурсії до Харківського науково-просвітнього музею сексуальних культур світу та ін.

Профорієнтаційна робота.

Невідємною частиною роботи університету та кафедри фізіології та анатомії людини є профорієнтаційна робота, яка ведеться за наступними напрямками: екскурсії в музеї НфаУ; практичні заняття на базі кафедри; екскурсії по медико-біологічному корпусу; участь у учнівськіх науково-практичних конференціях “Мій внесок у наукову скарбницю країни”; профробота у коледжах, технікумах України; проведення лекцій «Здоровий спосіб життя», «Шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотичних речовин та тютюнопаління на організм людини» для школярів та студентів коледжів; проведення днів відкритих дверей на кафедрі.

Стажування викладачів за кордоном.

Щорічно проводиться стажування викладачів за кордоном з метою наукового обміну досвідом щодо організації навчального процесу, розвитку сумісних наукових досліджень, сумісних публікацій, взаємної участі у професійних науково-практичних заходах.

Участь кафедри у роботі НФаУ в рамках відповідно до вимог стандарту ІSO-9001:2008.

 

Print Friendly, PDF & Email