Історична довідка

Л. Н.Завідувач кафедри, доктор біологічних наук, професор Малоштан Людмила Миколаївна

 

 

 

 

 

 

 


Кафедра фізіології була організована у 1924 році. З самого початку існування кафедри заняття проводились на базі Харківського медичного інституту, а з 1934 року вже на базі Харківського державного фармацевтичного інституту, і очолив її заслужений діяч науки проф. Воробйов А.М. З 1938 року до початку Вітчизняної війни кафедра працювала під керівництвом Алексенцевої Є.М. Після повернення з евакуації у 1944 р. інститут відновив свою роботу в Харкові. У цей проміжок часу і до 1960 р. завідуючим кафедрою був Семернин І.І., потім кафедру очолювали проф. Єфімова Т.Г. (1960-1969 рр.), проф. Халєєва Л.Д. (1969-1987 рр.), проф. Березнякова А.І. (1987-1989 рр.), проф. Порохняк Л.О. (1989-1992 рр.), доц. Зупанець І.А. (1992-1993 рр.), проф. Ситнік О.Г. (1993 р.), проф. Козлов О.Г. (1993-1994 рр.).

Фізіологія та анатомія викладались як одна комплексна дисципліна яка була базою для вивчення медико-біологичних дисциплін (патології, біохімії, мікробіології, , фармакології, гігієни, фармакотерапіі, клінічної фармакології) та засвоєння спеціальних фармацевтичних дисциплін (фармакогнозії, фармацевтичної хімії, аптечної та заводської технології ліків).

Науково-дослідна робота кафедри з 1970 г. проводилась за трьома напрямками:

1. Кортико-вісцеральні взаємовідносини. Ці дослідження були продовженням наукового напрямку проф. Л.Д. Халєєвої. За цією темою також були виконані три дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук:

  •   Н.Г. Сергиєнко на тему: «О взаимосвязи между распределением норадреналина и серотонина в головном мозгу и характером его биоэлектрической активности»;
  •    В.А. Калиман на тему: «Свертывающая и антисвертывающая система крови при экспериментальном неврозе, сопровождающемся высоким артериальным давлением»;
  •    В.М. Михайловым на тему: «Влияние функционального состояния коры и некоторых подкорковых образований мозга на динамику физико-химических и морфологических показателей крови».

2. Цілеспрямований пошук нових ефективних лікарських засобів для лікування інсулінозалежного (тип 1) та інсулінонезалежного (тип 2) сахарного діабету.

Пошук нового класу сполук, що мають гіпогликемічну активність, проводився разом з кафедрами органічної, фармацевтичної хімії (синтетичні сполуки)та кафедрою фармакогнозії (сполуки рослинного походження).

Виконана дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологичних наук В.Н. Кравченко на тему: «Гипогликемическая активность арилпроизводных дикарбоновых кислот».

Скринінгові дослідження субстанцій та комплексів, що були виділені з рослинної сімейства бобових (більше за 400 субстанцій) на гіпоглікемичну активність та поглиблене вивчення механізмів дії увійшли до докторської дисертації А.Г. Ситніка та кандидатської дисертації Л.М. Малоштан.

3. Вивчались теоретичні основи низькотемпературного консервування та проводилась розробка кріотехнології та методів оцінки якості термолабільних ліків. Дослідження виконувались разом з кафедрою заводської технології. За цією тематикою підготовлені та захищені:

  • одна докторська дисертація Н.Е. Черновим за темою «Изучение теоретических основ низкотемпературного консервирования и разработка технологии сублимационной сушки в вакууме термолабильных лекарств»;
  •  три кандидатських дисертації:
  •  аспірантом Набиль Адеб Хатаб Эль-Ассади з Іраку («Разработка технологии сушки препарата андекамина лиофилизацией»);
  • аспірантом Майоро Бадро Омар з Танзанії («Разработка технологии суммарного ферментного препарата из семян рода просовых флоры Танзании»);
  • аспірантом з Нігерії Анвури Клемент Едживуо («Разработка технологии экстракта из растения азадихасты индийской флоры Нигерии»).

До 1990 р. співробітниками кафедри опубліковано понад 200 наукових робіт, які друкувались в журналах: «Фармация», «Химико-фармацевтический журнал», «Химия природных соединений», «Фармакология и токсикология», «Проблемы эндокринологии», «Фармацевтический журнал», «Die Pharmazie» та ін.

Науковий напрямок кафедри у цей період: розробка лікарських препаратів гіпоглікемічної, антиаритмічної, протизапальної, репаративної, гепатопротекторної дії. За той період на кафедрі фізіології фармацевтичної академії проведене вивчення гіпоглікемічної активності більш як 300 синтетичних речовин та фітопрепаратів, відібрано найперспективніші з них для доклінічного вивчення.

Кафедра брала участь у створенні 6 лікарських препаратів, 3 з яких дозволені на клінічні випробування (глісульфазид, гліфазін, папазол з папаверином). Новизна наукових досліджень підтверджена 35 авторськими свідоцтвами. Наукова діяльність кафедри фізіології здійснювалась у співробітництві з іншими кафедрами академії та сторонніми установами. Так, разом з хіміко-фармацевтичним заводом (м. Новгород) було проведено доклінічне вивчення та дослідження нешкідливості супозиторіїв з обліпіховою олією, гепарином, капсул з касторовою олією та оліметином, виготовлених за новою технологією. Деякий час проводились дослідження по створенню харчових продуктів з гепатозахисними, цитопротекторними та гіпоглікемічними добавками; розроблялись експериментальні методики дослідження адаптогенних властивостей нових хімічних сполук.

Невідривною частиною діяльності кафедри є підготовка науково-педагогічних кадрів. У 1994 році була захищена докторська дисертація Малоштан Л.М. на тему «Фармакологічні аспекти патогенетично обґрунтованої хіміотерапії цукрового діабету з використанням фітопрепаратів» та отримала диплом доктора біологічних наук.

З 1995 р. і по теперішній час Л.М. Малоштан очолює кафедру біології, фізіології та анатомії людини Національного фармацевтичного університету (НФаУ). В 2001 р. отримала атестат професора.

У 2001 р. при кафедрі була створена лабораторія морфофункціональних досліджень для дослідження токсикологічних властивостей на клітинному рівні, вивчення специфічної активності на організменному та тканинному рівнях. Лабораторія сертифікована з вивчення нешкідливості ДД, косметичних та лікарських засобів. На базі лабораторії виконуються дисертаційні та госпдоговірні роботи. За темами досліджень проводяться спільні розробки з Інститутом колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України та Київським національним університетом ім. Шевченко (кафедра органічної хімії).

Пріоритетним напрямком наукових досліджень професора Л. М. Малоштан та співробітників кафедри є вивчення лікарських препаратів, що впливають на метаболічні процеси в організмі, на шлунково – кишковий тракт та мають гепатопротекторну, протизапальну, репаративну, цукрознижуючу та антикоагулянтну дію.

За ціми напрямками на кафедрі проводились доклінічні дослідження наступних фармацевтичних препаратів – адіахрому (гіпоглікемічний препарат), ріфлану (40% настойка з листя смородини черної), рібіфлану (70% настойка з листя смородини черної), апівену (таблетки для электрофорезу на основі бджолиної отрути), екстракту з кори осики (протизапальний засіб), «Евкаболу» (гідрофільний екстракт листа евкаліпту), ліпофільного екстракту сої, мазі Гексафен, супозіторіїв на основі водного екстракту з шишок хмелю (ЕШХ), гідрофільного екстракту сої, екстракту листків кукурудзи, похідних NR-антранілових кислот, нової мазі ліпофільного комплексу із кори осики, екстракту з листя хмелю звичайного, нового синтетичного похідного бензопірану, нових комбінованих супозиторіїв “Клімедекс”, рослинних комплексів на основі сої та люцерни за результатами яких було захищено понад 30 кандидадських та докторських дисертацій. На стадії промислового випуску знаходяться препарати гліфазин (гіпоглікемічний препарат з квасолі), БАД на основі росторопши та настойка з листя ореху грецького.

За ініціативними науково-дослідними роботами на кафедрі проводиться доклінічне вивчення 8 потенційних лікарських засобів:

1.     Препарат з люцерни (Медікабол) – регулятор білкового обміну.

2.     Антиульцерогенний препарат з надземної частини капусти броколі.

3.     Простатопротекторна дія супозиторіїв на основі екстракту з кори осики.

4.     Песарії різного хімічного складу (“Меланізол”, “Фітовагін”, “Клімедекс”) для лікування вагінітів.

5.     Таблетки з кори осики для лікування виразкових захворюваннях кишечнику.

6.     Екстракти листя кизилу звичайного (Cornus mas) з гіпоглікемічною дією.

За новими сучасними напрямками наукових досліджень на кафедрі проводиться:

1.           Вивчення нанасубстанцій на основі глюкозаміну і срібла та ПВП і срібла на моделі in vitro

2.           Розробка та валідація методу по вивченню токсичних властивостей нових сполук на культурі клітин in vitro (скринінгові дослідження)


 ФОТО.

общ.1969 г.: сотрудники кафедры: доц.. Матвиенко И.Н., Лабунский В.В., асс. Тимашева И.Н., Калиман В.А., Сытник А.Г., лаборанты: Жегунова Г.П., Васильева И.Н., Юрченко И.В., Стужук И.Я.

 

 

 

 


 

  общ1доц. Матвієнко І.Н. та аспірант кафедри Набіль.

 

 

 

 

 

 


21970 г.: співробітники кафедри з нігерійським земляцтвом

 

 

 

 

 


 

 

Print Friendly, PDF & Email